Thương Hiệu CANZY

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 212 HI

  0 trên 5

  Bếp đôi: 1 hồng ngoại + 1 điện từ

  Điện áp: 230V / 50Hz

  Bộ phận ra nhiệt thương hiệu EGO sản xuất tại Đức

  Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

  Điều khiển cảm ứng

  Công suất: 2000W + 2200W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 2DT

  0 trên 5

  Bếp đôi: 1 điện từ + 1 hồng ngoại

  Điện áp: 230V/50Hz

  Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 1 điện từ + 1 hồng ngoại

  Công suất: 2000W + 2200W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 313IH

  0 trên 5

  Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

  Điện áp: 230V/50Hz

  Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

  Điều khiển cảm ứng

  Công suất: 1400w+1200W+2200W

  Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm

  Kích thước khoét đá: 730 x 430 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 323IH

  0 trên 5

  Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

  Điện áp: 230V / 50Hz

  Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

  Điều khiển cảm ứng

  Công suất: 1400W + 1200W + 2200W

  Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

  Kích thước khoét đá: 570 x 495 mm

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 3GA

  0 trên 5

  Bếp ba: 1 điện từ + 2 hồng ngoại

  Điện áp: 230V/50Hz

  Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 1 điện từ + 2 hồng ngoại

  Công suất: 2000W+1200W+2200W

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

  Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

  Kích thước khoét đá: 560 x 500 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 3GH

  0 trên 5

  Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại (2 vòng nhiệt)

  Điện áp: 230V/50Hz

  Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

  Công suất: 1800W+1200W+2200W

  Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

  Kích thước khoét đá: 560 x 500 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 640

  0 trên 5

  Bếp bốn: 2 điện từ + 2 hồng ngoại

  Điện áp: 220V/50Hz

  Bộ phận ra nhiệt thương hiệu EGO sản xuất tại Đức

  Bề mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ + 2 hồng ngoại

  Công suất: 1200W + 1800W + 1300W + 1800W

  Kích thước mặt kính: 630 x 530 mm

  Kích thước khoét đá: 600 x 510 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 8 cấp độ điều chỉnh

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ 202 I

  0 trên 5

  Bếp đôi 2 điện từ

  Điện áp 230 v/50 Hz

  Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

  Điều khiển cảm ứng

  Công suất: 2000 W + 2000 W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ 2T

  0 trên 5

  Bếp đôi: 2 điện từ

  Điện áp: 230 V/ 50 Hz

  Bề mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực: 2 điện từ

  Công suất: 2000 W + 2000 W

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng 1 lúc

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ EI02

  0 trên 5

  Bếp đôi: 2 điện từ

  Điện áp: 230V/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ

  Công suất: 2000W+2000W

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 02

  0 trên 5

  Bếp điện từ đa điểm

  Điện áp: 230v/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Ba chế độ nấu:

  – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

  – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

  – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

  Công suất mặc định đạt 2600W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 03

  0 trên 5

  Bếp điện từ đa điểm

  Điện áp: 230v/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Ba chế độ nấu:

  – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

  – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

  – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

  Công suất mặc định đạt 2600W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.