Thương Hiệu CANZY

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 212 HI

    0 trên 5

    Bếp đôi: 1 hồng ngoại + 1 điện từ

    Điện áp: 230V / 50Hz

    Bộ phận ra nhiệt thương hiệu EGO sản xuất tại Đức

    Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

    Điều khiển cảm ứng

    Công suất: 2000W + 2200W

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 2DT

    0 trên 5

    Bếp đôi: 1 điện từ + 1 hồng ngoại

    Điện áp: 230V/50Hz

    Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực ra nhiệt: 1 điện từ + 1 hồng ngoại

    Công suất: 2000W + 2200W

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 313IH

    0 trên 5

    Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

    Điện áp: 230V/50Hz

    Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

    Điều khiển cảm ứng

    Công suất: 1400w+1200W+2200W

    Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm

    Kích thước khoét đá: 730 x 430 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 323IH

    0 trên 5

    Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

    Điện áp: 230V / 50Hz

    Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

    Điều khiển cảm ứng

    Công suất: 1400W + 1200W + 2200W

    Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

    Kích thước khoét đá: 570 x 495 mm

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 3GA

    0 trên 5

    Bếp ba: 1 điện từ + 2 hồng ngoại

    Điện áp: 230V/50Hz

    Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực ra nhiệt: 1 điện từ + 2 hồng ngoại

    Công suất: 2000W+1200W+2200W

    Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

    Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

    Kích thước khoét đá: 560 x 500 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 3GH

    0 trên 5

    Bếp ba: 2 điện từ + 1 hồng ngoại (2 vòng nhiệt)

    Điện áp: 230V/50Hz

    Bề mặt kính thương hiệu Shott sản xuất tại Đức

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ + 1 hồng ngoại

    Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

    Công suất: 1800W+1200W+2200W

    Kích thước mặt kính: 585 x 515 mm

    Kích thước khoét đá: 560 x 500 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ + Hồng Ngoại CANZY CZ 640

    0 trên 5

    Bếp bốn: 2 điện từ + 2 hồng ngoại

    Điện áp: 220V/50Hz

    Bộ phận ra nhiệt thương hiệu EGO sản xuất tại Đức

    Bề mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ + 2 hồng ngoại

    Công suất: 1200W + 1800W + 1300W + 1800W

    Kích thước mặt kính: 630 x 530 mm

    Kích thước khoét đá: 600 x 510 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 8 cấp độ điều chỉnh

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ CANZY CZ 202 I

    0 trên 5

    Bếp đôi 2 điện từ

    Điện áp 230 v/50 Hz

    Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

    Điều khiển cảm ứng

    Công suất: 2000 W + 2000 W

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ CANZY CZ 2T

    0 trên 5

    Bếp đôi: 2 điện từ

    Điện áp: 230 V/ 50 Hz

    Bề mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực: 2 điện từ

    Công suất: 2000 W + 2000 W

    Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng 1 lúc

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ CANZY CZ EI02

    0 trên 5

    Bếp đôi: 2 điện từ

    Điện áp: 230V/50Hz

    Điều khiển cảm ứng

    Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ

    Công suất: 2000W+2000W

    Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 02

    0 trên 5

    Bếp điện từ đa điểm

    Điện áp: 230v/50Hz

    Điều khiển cảm ứng

    Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

    Ba chế độ nấu:

    – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

    – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

    – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

    Công suất mặc định đạt 2600W

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

     

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 03

    0 trên 5

    Bếp điện từ đa điểm

    Điện áp: 230v/50Hz

    Điều khiển cảm ứng

    Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

    Ba chế độ nấu:

    – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

    – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

    – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

    Công suất mặc định đạt 2600W

    Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

    Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

    Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

    Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.