Bếp Điện Từ CANZY

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ 202 I

  0 trên 5

  Bếp đôi 2 điện từ

  Điện áp 230 v/50 Hz

  Bề mặt kính thương hiệu EURO K sản xuất tại Pháp

  Điều khiển cảm ứng

  Công suất: 2000 W + 2000 W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ 2T

  0 trên 5

  Bếp đôi: 2 điện từ

  Điện áp: 230 V/ 50 Hz

  Bề mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực: 2 điện từ

  Công suất: 2000 W + 2000 W

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng 1 lúc

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ EI02

  0 trên 5

  Bếp đôi: 2 điện từ

  Điện áp: 230V/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Khu vực ra nhiệt: 2 điện từ

  Công suất: 2000W+2000W

  Có thể đạt công suất tối đa 2 vùng nấu cùng một lúc

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 02

  0 trên 5

  Bếp điện từ đa điểm

  Điện áp: 230v/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Ba chế độ nấu:

  – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

  – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

  – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

  Công suất mặc định đạt 2600W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

   

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ QD 03

  0 trên 5

  Bếp điện từ đa điểm

  Điện áp: 230v/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Mặt kính thương hiệu Schott sản xuất tại Đức

  Ba chế độ nấu:

  – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

  – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

  – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

  Công suất mặc định đạt 2600W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.

 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Điện Từ CANZY CZ QH 02

  0 trên 5

  Bếp điện từ đa điểm

  Điện áp: 230v/50Hz

  Điều khiển cảm ứng

  Ba chế độ nấu:

  – Chế độ nấu tiêu chuẩn với 2 vùng nấu xác định với tổng công suất hai bếp 3600W,mỗi bên bếp lựa chọn từ mức 1-9 với công suất tối đa 1800W.

  – Chế độ nấu toàn vùng có thể làm nóng ở bất kì vị trí nào trên bếp,điểm có nhiệt độ cao nhất là 2 vùng trung tâm bếp,công suất tùy thuộc vào thiết diện tiếp xúc của đáy nồi với mặt bếp.

  – Chế độ nấu Booster tăng tốc ở một trong hai vùng nấu.

  Công suất mặc định đạt 2600W

  Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

  Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm

  Cấp độ điều chỉnh: 1-9 cấp độ.

  Hẹn giờ nấu,phím khóa trẻ em.